top of page

לפתיחה הקטלוג בעמוד חדש לחץ על הסימניה שבפינה השמאלית של התצוגה.

להורדת קובץ הקטלוג למחשב לחץ על סמל הדף עם החץ למטה.

בגלישה במובייל לחץ על התמונה לפתיחת ההוראות בעמוד חדש

bottom of page